رند ترین شماره ملی

رندترین شماره ملی مربوط به آقای عبدالرضا سلمانیان قهد ریجانی متولد شهر قهد ریجان، از توابع شهرستان فلاورجان اصفهان می باشد. ده رقم این شماره همگی عدد یک می باشد و عبارتست از :1-111111-111 ، دارنده این شماره ملی اظهار می دارد در برخی از ادارات و بانکهایی که شماره ملی خود را ارائه می دهد، ابتدا تصور می کنند که شماره ملی وی صحیح نبوده و فرضی می باشد ولی با بررسی کارت ملی و شناسنامه وی متوجه صحیح بودن آن می گردند. سلمانیان برای دریافت عابر بانک شش ماه و برای دریافت گذرنامه چهار ماه در انتظار بوده و تمامی این مراکز شماره کد ملی را علت این مشکل عنوان می کنند. این شماره ملی چیزی جز دردسر برای وی نداشته و علی رغم این که علاوه بر کارت ملی تاییدیه جداگانی از اداره ثبت احوال برای شماره ملی اش گرفته ولی باز هم بسیاری از ادارات و سایت های اینترنتی کد ملی را نمی پذیرند و این شماره را غیر واقعی می دانند.

/ 1 نظر / 42 بازدید
ل

غلط کردی این شماره ملی مال یه فرد کاشانیه