مجهزترین برج آتش نشانی

مجهزترین برج آتش‌نشانی، سال 1389 در محل ایستگاه آتش‌نشانی مینو در قزوین به بهره‌برداری رسید. این برج 20 متری یک برج چند منظوره استکه در آن آتش‌نشان قادر خواهند بود عملیات‌های مختلف را به صورت تمرینیانجام دهند. این برج چند منظوره دارای شرایط لازم برایانجام عملیاتهای شلنگ اندازی راه‌پله، نردبان برج، امداد نجات در فضایبسته، اتاق دود، نجات آسانسور، نجات در چاه روشن و تاریک، نجات از ارتفاعو حمل مصدوم است. حفظ آمادگی جسمانی وعملیاتی نیروهای امداد در آتش‌نشانی به تمرین مستمر نیاز دارد که این برج چند منظوره ورزشی که برای عملیات در بخش‌های مختلف طراحی شده کمک موثری در ارتقاء سطح عملیاتی نیروهای آتش نشانی خواهد داشت.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید