اولین فارغ التحصیل خلبانی در ایران

     نایب سوم "علی اصغر ملک" اولین کسی است که فن خلبانی را در ایران فرا گرفت و در تاریخ اول تیرماه سال 1309 ه. ش در آزمونهای مربوطه قبول شد و در قسمت خلبانی مشغول خدمت گردید. وی اولین فارغ التحصیل مدرسه خلبانی ایران است که از مدرسه مذکور تصدیق خلبانی را دریافت کرده است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید